Wdrażanie Standardów
i Systemów Zarządzania

W ramach naszej działalności realizujemy kompleksowe projekty polegające na wdrażaniu standardów, dobrych praktyk,
metod i narzędzi oraz systemów zarządzania.

Zakres wdrożeń → REFERENCJE →

Audity funkcjonujących Systemów Zarządzania

Realizujemy niezależne, kompleksowe i szczegółowe audity w celu określenia zgodności i skuteczności systemów i standardów zarządzania z określonymi wymaganiami.

Oferta auditów → REFERENCJE →

Szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania

Nasze szkolenia (otwarte i dedykowane), prowadzone przez wieloletnich praktyków pozwalają na uzyskanie niezbędnych kompetencji oraz rozwianie wszelkich wątpliwości i niejasności.

Przejdź do szkoleń → KALENDARIUM SZKOLEŃ →

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001 oraz przygotowanie przyszłych auditorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie.

Opis szkolenia →

Manager (Pełnomocnik) ds. SZJ ISO 9001

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do efektywnego sprawowania funkcji managera (pełnomocnika), jako osoby koordynującej wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

Opis szkolenia →

Audytor Wewnętrzny SZBI
ISO/ IEC 27001

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami interpretacji wymagań normy ISO/ IEC 27001 oraz planowania, przeprowadzania oraz dokumentowania wyników audytów wewnętrznych z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Opis szkolenia →

 
 

Nadzorowanie funkcjonujących Systemów Zarządzania

Świadczymy naszym Klientom usługi ukierunkowane na nadzorowanie i utrzymywanie ciągłej zgodność ich systemów zarządzania z wymaganiami odpowiednich norm i standardów.

Sprawdź →

Doskonalenie
Wdrożonych Systemów Zarządzania

Celem niniejszych usług jest optymalizacja już wdrożonych i funkcjonujących systemów zarządzania w celu zapewnienia ich odpowiedniej skuteczności i efektywności.

Sprawdź →

Oceny zgodności
z przepisami i innymi wymaganiami

Przeprowadzamy identyfikację mających zastosowania przepisów prawa oraz innych wymagań oraz przeprowadzamy kompleksowe oceny zgodności z tymi przepisami i wymaganiami.

Sprawdź →

Referencje

Jesteśmy jedną z czołowych polskich firm doradczo szkoleniowych. Przeprowadziliśmy kilkaset wdrożeń Standardów i Systemów Zarządzania u naszych Klientów.

Sprawdź →

Dlaczego warto nam zaufać?

Od 15 lat realizujemy nasze usługi związane z Systemami Zarządzania. O ich wysokiej jakości i naszym profesjonalizmie świadczą liczne opinie naszych Klientów.

Sprawdź →

Grupa AQUILA CAPITAL INVESTMENT

Nasza działalność i realizowane usługi stanowią dopełnienie oferty pozostałych firm członkowskich, należących do grupy kapitałowej AQUILA CAPITAL INVESTMENT.

Sprawdź →

STREFA WIEDZY

Najbardziej aktualna wersja ISO 9001 – wiodącej normy określającej wymagania, które powinien spełniać wewnątrzorganizacyjny system zarządzania jakością – została właśnie opublikowana. Czytaj więcej →

15 września 2015 r. opublikowana została znowelizowana wersja normy ISO 14001, określającej wymagania dla standardu zarządzania środowiskowego. Czytaj więcej →

Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny po raz kolejny opublikował wyniki badań dotyczących liczby wydanych certyfikatów Systemów Zarządzania ISO. Przeprowadzane przez instytucję analizy pozwalają na systematyczne monitorowanie sytuacji na rynku certyfikacji Systemów Zarządzania na całym świecie. Czytaj więcej →

Rewizja normy ISO 14001 zawierającej wymagania dla systemów zarządzania środowiskowego przeszła do etapu: Finalny Projekt Normy Międzynarodowej – kolejnej fazy procesu przeglądu norm ISO. Czytaj więcej →

W czerwcu 2013r. ukazał się oczekiwany od dawna szkic normy ISO 9001:2015, zawierający szereg istotnych zmian w stosunku do wersji z roku 2008.
Przede wszystkim norma wychodzi naprzeciw firmom usługowym, zmieniając tak treść punktów, by były łatwiejsze do zrozumienia i wdrożenia – przykładowo zastępuje słowo „wyroby” określeniem „towary i usługi”. Czytaj więcej →

Back to Top